Tanie Autobusy PKS Polonus z Polski do Rosji i na Ukrainę.

PKS Polonus

Autokary PKS Polonus na Ukrainę i do Rosji
Tanie Połączenia Autokarowe Polska Ukraina, Rosja.

PKS Polonus to przewoźnik, który specjalizuje się wykonując przewoz osób na trasach z Polski na Ukrainę oraz z Polski do Rosji.

Tanie bilety autobusowe na autobusy PKS Polonus realizujące przewozy i połączenia autobusowe na trasach Polska Ukraina i Polska Rosja w tym z i do Kijowa, Dubna, Żytomierza, Winnicy, Chmielnicków, Lwowa oraz innych przwoźników można kupić korzystając z wyszukiwarki na nnaszej stronie. Uwzględnia ona aktualny rozkład jazdy autobusów. Pozwala na dokonywanie zmian zakupionego biletu oraz jego zwrot. Zawiera informację o możliwych zniżkach dla pasazerów w różnym wieku w tym do 26 roku życia a także powyżej 60 lat. Pozwala na zakup Biletu OPEN bez konieczności podawania daty powrotu w chwili zakupu.

Tanie Bilety Autokarowe PKS Polonus
Przewozy Eskana Bus z Polski na Ukrainę/ z Polski do Rosji

Miastami docelowymi na Ukrainie do których docierają autokary PKS Polonus są Chmielnicki, Dubno, Kijów, Kowel, Lwów, Młynów, Nietyszyn, Równe, Winnica, Żytomierz.

- Warszawa, Lublin, Chełm, Kowel, Łuck, Równe, Żytomierz, Kijów.
- Warszawa, Młynów, Dubno, Równe.
- Warszawa, Lublin, Łuck, Równe, Nietyszyn, Chmielnicki, Winnica.

Miastem docelowym w Rosji gdzie dojeżdza autobus PKS Polonus jest Kaliningrad. Wyjazdy są obsługiwane wyłącznie z Warszawy.

- Warszawa, Kalliningrad.

Przewoz Bagażu Liniami PKS Polonus:

Załoga Autokaru w tym Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym i opatrzenie go kwitem bagażowym, którego drugi egzemplarz wręcza się pasażerowi.

Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

PKS POLONUS przewozi w lukach bagażowych1 szt. bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości.
4.
Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.


Przewóz Zwięrząt Liniami PKS Polonus:

- W autobusach PKS POLONUS dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.

- Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 25%. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.